Prof. Dr. Necdet Özçay

Genel Cerrahi - Gastroenterolojik Cerrahi - Transplantasyon

ÖZGEÇMİŞİM

necdet_özçay

Necdet Özçay 22 Temmuz 1964'de Afyon'da doğmuştur. Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun olan Dr. Necdet Özçay Genel Cerrahi Uzmanlık eğitimini Ocak 1990 - Aralık 1994 tarihleri arasında Ankara Numune Hastanesi 6’ncı Cerrahi Kliniğinde almıştır.


Ankara'daki Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniğinde 2 yıl süreyle Gastroenteroloji Cerrahisi üst ihtisası yapmıştır.


Temmuz 1993 - Temmuz 1994 ve Şubat 1995 - Mart 1996 tarihleri arasında Klinik ve Laboratuar Araştırma Görevlisi olarak Genel Cerrahi ve Transplantasyon Klinikleri Western Ontario Üniversitesi, Tıp Fakültesi London, Ontario, Kanada'da; Ekim 1998 - Ocak 1999 tarihleri arasında Klinik araştırma görevlisi olarak Multiorgan Transplantasyon Kliniği Northwestern Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Chicago A.B.D.'de; Temmuz 2002'de Klinik araştırma görevlisi olarak Transplantasyon Kliniği Queen Elizebeth Hospital, Birmingham, İngiltere'de yurt dışı eğitimlerini tamamlamıştır. 2003 yılında Doçentliğe yükseltilmiştir.Halen Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmakta olup Kasım 2018 tarihinde Genel Cerrahi Profesörlüğüne yükseltilmiştir. 


Karaciğer, Böbrek, Pankreas, İnce Bağırsak Nakli ve Gastroenteroloji Cerrahisinde uzmanlaşan Prof. Dr. Necdet Özçay'ın bu konularda yayınlanmış olan yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda çalışması bulunmaktadır.